O spoločnosti

Spoločnosť Tank Logistik s.r.o. sa špecializuje na vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu tekutých produktov vrátane tekutých produktov všetkých tried nebezpečnosti, ktorých preprava podlieha ADR- Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

 

Pri preprave daných komodít sa riadi platnými medzinárodnými normami a princípmi globálnej bezpečnosti. Na plnenie prepravných požiadaviek zákazníkov spoločnosť  používa výlučne vlastný vozidlový park, čo umožňuje flexibilitu a rýchlu adaptáciu pri riešení mimoriadnych situácii v doprave.

 

Bezpečnosť, rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť vedie k vysokej spokojnosti zákazníkov.

PREPRAVNÝ PORIADOK

Stiahnite si náš prepravný poriadok v PDF formate.