História

2011-súčasnosť

 

Spoločnosť Tank Logistik s.r.o. bola založená v roku 2011 s výhradne slovenskou účasťou.

 

Obchodné meno spoločnosti Tank Logistik s.r.o. sa odvíja od hlavného predmetu činnosti, a to prepravy tekutých produktov cisternami a cisternovými kontajnermi.

 

Spoločnosť postupne rozširuje vozidlový park, portfólio služieb a klientov.

PREPRAVNÝ PORIADOK

Stiahnite si náš prepravný poriadok v PDF formate.