Naše služby

Služby

  • medzinárodná cestná nákladná preprava tekutých produktov
  • vnútroštátna cestná nákladná preprava tekutých produktov
  • medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná preprava tekutých produktov podľa dohody ADR

 

Príklady prepravovaných komodít

  • minerálne oleje
  • pohonné hmoty
  • chemické tekutiny podľa dohody ADR
PREPRAVNÝ PORIADOK

Stiahnite si náš prepravný poriadok v PDF formate.